Molslinjen udvider vejen og indsætter Express 5

Fra: carsten@parby.com
Dato: 29. oktober 2022 kl. 14.30.02 CEST
Til: torbengrip@gmail.com
Emne: Molslinjen udvider vejen og indsætter Express 5

 

 

Kære Torben

 

Jeg skriver til dig i forbindelse med at Molslinjen har planlagt ureguleret udkørsel fra færgelejet og flere afgange. Det kan ikke undgå at påvirke vores liv på Odden.

 

Forløb

DR og TV2 bragte begge 20. august en udsendelse om ”Truet firben skal bo på hotel under stort vejbyggeri ved færgehavn”

En VVM ansøgning viser, at Molslinjen vil forsøge at få færgelejet tømt hurtigere, og det skal ske ved at fjerne trafiklysene for enden af vognbanerne ved udkørsel på Oddenvej (Rute 21).
Selskabet har derfor søgt om tilladelse til at udvide Oddenvej over en strækning på 650 m, så vognbanerne kan flettes sammen fra 3 til 2 til 1 – sluttende 100 m før Gnibenvej.
Dette projekt er formentlig sat i værk i forbindelse med at der skal indsættes endnu en færge i drift fra 2023.

Fra Molslinjens præsentation:

Sammenfletning før krydset Oddenvej / Gnibenvej

Kilestrækningen ved sammenfletningen inden Gnibenvej er ca. 100 m, hvilket er tilstrækkeligt

ved en tilladt hastighed på 60 km/t. Her bør kilestrækningen jf. vejreglerne være mellem 75 og 105 m. Sammenfletningsmanøvren kan tage bilisternes opmærksomhed. Ved den tilladte hastighed på 60 km/t og med en afstand på mere end 100m til krydset ved Gnibenvej fra endelig afslutning af sammenfletning, vurderes det, at der er god tid og mulighed for at erkende krydset og eventuelle venstresvingende bilister, der afventer venstresving mod nord. Stopsigelængden ved 60 km/ter 75m.

Der vil naturligvis altid kunne opstå ”propper” ved sammenfletninger og uheldige situationer, når nogle aggressive bilister forsøger at ”komme først”. I disse situationer vil uheldstypen dog typisk være skrammer og ikke alvorlige uheld – ved tæt trafik efter tømning af færgen vil hastigheden i flettepunkterne almindeligvis være reduceret.

De ændrede udkørselsforhold vurderes ikke at have nogen negativ konsekvens for

trafikafviklingen i krydset Oddenvej / Gnibenvej. Mængden af trafik på Oddenvej vil være

uændret. Derimod vil perioden for udkørslen jf. afsnit 4.2 ved spidsbelastning reduceres med 4 minutter.    (fremhævelserne med rødt er mine)

 

Kommentarer

Forslaget skaber en ukontrolleret trafik, der gør forholdene mere risikable og uoverskuelige ved udkørsel fra Gnibenvej og øvrige sideveje til Rute 21.

 • Beregningen er foretaget i en Vissim analyse, der når frem til at færgelejet kan tømmes på 8 minutter i stedet for 12½ minut. Der er generelt usikkerhed omkring kvaliteten af Vissim analysemetoden, men enighed om at den ikke er anvendelig i denne situation.
 • Ovennævnte ”propper” ved sammenfletninger burde forlænge udkørselstiden.
 • Denne videosekvens viser hvordan trafikken glider ved udkørsel fra færgelejet – https://www.youtube.com/watch?v=nS6VlJgqqGk. Det er svært at forestille sig at det kan foregå 30-40% hurtigere.

I ”gamle dage” da Molslinjen sejlede med 2 langsomme færger havde Vestsjællands amt udarbejdet et udkast til trafikregulering med en rundkørsel for Gnibenvej og Oddenvej.

 

Den 24. oktober kan vi læse i pressen, at der indsættes en ny færge – overført fra Bornholmstrafikken. Endnu en færge – med 558 afgange – øger trafikken på Oddenvej.
Molslinjen udtaler: ”Det giver op til 32 daglige afgange mellem Jylland og Sjælland. På den måde vil vi kunne have 45-minutters drift i perioder, hvor mange gerne vil sejle med. Det vil øge fleksibiliteten, og de rejsende vil vide, at den næste færge er lige om hjørnet.”
Det ved vi så også!

Myndighederne

Vejdirektoratet er myndighed for Oddenvej (Rute 21), der er statsvej.

Jeg har haft kontakt til Julie Isling Kurtzmann JU@vd.dk der fortæller, at Vejdirektoratet har modtaget ansøgningen fra Molslinjen og endnu ikke har truffet en afgørelse.

 

Centerchef i Odsherred kommune Bjørn Emil Härtel Jensen (bjeje@odsherred.dk) skriver:

”Trafikafdelingen er meget opmærksom på de tiltagende trafikale udfordringer på Oddenvej ved Gnibenvej, samt fra Havneby og flere andre tilstødende kommunale veje på den nordligste del af rute 21.
Ikke mindst i forbindelse med de annoncerede tiltag på Molslinien, der vil give mere færgetrafik på rute 21, ser vi med bekymring på den forventede forøgelse at trafikmængden.

Rute 21 er en statsvej og her er Vejdirektoratet vejmyndighed, men Odsherred Kommune har som underordnet vejmyndighed for de vejtilslutninger med kommuneveje til Rute 21, rettet henvendelse til Vejdirektoratet for en drøftelse af de trafikale udfordringer.

Denne dialog er i gang, men det skal understreges at det er Vejdirektoratet, der er vejmyndighed på rute 21 og dermed suverænt træffer beslutninger om evt. ændringer på Rute 21.”

 

Det er dejligt, at der er en lovgivning, der tager hensyn til markfirbenene – men ærgerligt, at det samme ikke gælder for de mange tusind fritidshusejere med udkørsel til Oddenvej.

Der har ikke været indkaldt til en offentlig høring.

 

Vi ved ikke, hvornår der kommer en Express 6 – eller hvornår de nuværende færger udskiftes med større færger. Når det sker, skal Molslinjen ikke søge dispensation – de kan bare lede trafikken ud.

Jeg håber derfor, at du på vegne af jeres grundejerforening har lyst til at støtte op med en henvendelse til myndighederne – en henvendelse, der lægger op til offentlig høring og kvalificerede løsningsforslag.

 

Venlig hilsen og god weekend

 

Carsten Parby

Søstensvej 3

4583 Sj. Odde

 

2635 8688

 

Bilag:

 1. Truet firben skal bo på hotel under stort vejbyggeri ved færgehavn – TV 2
 2. §3-ansøgning_Molslinjen_Bilag_1-Vejplan_compressed
 3. §3-ansøgning_Molslinjen_Bilag_2-Notat_Markfirben_compressed
 4. VVM-ansøgning_Molslinjen
 5. VVM-ansøgning_Molslinjen_Bilag_1-Projektbeskrivelse_compressed
 6. VVM-ansøgning_Molslinjen_Bilag_2-Vejplan_compressed
 7. Molslinjen indsætter ekstra hurtigfærge – Nyhed – sn (1)
 8. Anvendelse af mkrosimuleringsmodeller
Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.