Den ordinære generalforsamling 2020 er blevet afholdt

Kære grundejer

Hermed fremsendes referatet fra grundejerforeningens sidst afholdte generalforsamling, lørdag d. 8. august 2020.

Referatet foreligger her og åbner i ny fane.

Kontingentet for 2020-2021 er igen på 700 kr., og indbetales til grundejerforeningens konto i
Danske Bank 1551   3945308.
Sidste rettidige indbetaling af årskontingent er 31. januar 2021.

Den fælles arbejdsdag forventes afholdt lørdag d. 8. maj 2021.
Der vil i løbet af foråret 2021 komme yderligere information, dels på hjemmesiden og dels på opslagstavlen som er placeret i svinget ved Sejerøvej/Tunøvej.

På generalforsamlingen blev der fremsat et ønske om afholdelse af et socialt arrangement (fællesspisning) på fællesarealet i foreningens telt,
senere samme dag, som afholdelsen af næste generalforsamling dvs. Lørdag d. 7. august 2021.
Hanne Meyer, Lyøvej 1, påtog sig opgaven at være tovholder for dette arrangement, tusind tak for det.
Dette kan dog kun gennemføres hvis der melder sig tilstrækkeligt med personer til sammen med Hanne at arrangere dette.
Interesserede opfordres til at kontakte Hanne på meyhec@mail.dk eller in persona hvis de kommer forbi Lyøvej 1.

Foreningen har i samarbejde med de 2 andre grundejerforeninger, anskaffet en hjertestarter som sidder på maskinbygningen Sejerøvej 2A.
Der afholdes et fælles hjertestarterkursus på fællesarealet lørdag den 19. september 2020 kl. 10. Man kan bare møde op.

 

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne ønske alle et godt efterår og håber at alle kommer godt og sikkert gennem den anderledes virkelighed som omgiver os.

Dato for næste generalforsamling: Lørdag den 7. august 2021 kl. 10 i Odden Forsamlingshus.

Med venlig hilsen

Piet Strømsted, kasserer
piet@daphis.dk

Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.