Referat af ordinær generalforsamling 2022

 

Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen ”Vestergård”

 

Lørdag den 6. august 2022 kl. 10.00 i Odden Forsamlingshus, Store Sal.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Godkendelse af budgettet for det kommende år
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af bestyrelse:

På valg var:

 

Formand: Torben Christensen, Sejerøvej 28

Bestyrelsesmedlem: Louis Zwicky, Lyøvej 6

Bestyrelsesmedlem: Michael Hansen, Sejerøvej 17

Suppleant: Lene Petersen, Sejerøvej 26

Revisor: Jacob Hagemann, Sejerøvej 19

 1. Eventuelt.

 

Formand Torben Christensen bød velkommen til 58. generalforsamling i Grundejerforeningen.

 

 1. Valg af Dirigent

Formanden foreslog Eilif Hector Lyøvej 1, til dirigent – det blev enstemmigt godkendt.

Dirigenten takkede for valget, og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og dermed lovlig og beslutningsdygtig. Og forventede et godt og roligt møde, med en konstruktiv debat.

Dirigenten konstaterede at, der var 16 parceller repræsenteret. 9 med fuldmagter fra andre parceller. I alt 25 stemmer.

Dirigenten gav herefter ordet til Formanden for beretning.

 

 1. Formandens beretning

Jeg vil som sædvanligt starte med året der gik.

 

I september fik jeg besked fra Hjertestarter DK, at vores hjertestarter havde været i brug. Hvordan det endte, fik jeg ikke noget at vide om, men tre dage efter var der en ny Hjertestarter tilbage i skabet. Håber den kunne hjælpe, og godt at vi har den.

 

Task Force Gruppen eller nærmere en del af den, gravede i oktober manuelt en stor bid Hybenroser op nede på det flade stykke ved badebroen. Det var et stort arbejde, og det blev rigtig flot. Godt gået og tak for indsatsen

 

I november fik vi endeligt spulet og efterset vores dræn. Der var meget sand i drænene, men alt i alt, så det fint ud. De bliver spulet igen om 5 år.

 

Vi fik lagt skærver på Sejerøvej fra Oddenvej og ned til fællesarealet, samt på Læsøvej.

Der er også blevet fyldt op i vores tre ‘gør det selv ‘ bunker.

En er placeret ved krydset Sejerøvej / Læsøvej og Skolemarken, en ved vores Info tavle og en i bunden af Sejerøvej. Disse bunker fungerer som lager, og jeg synes ikke rigtig der var plads til bunker af skærver andre steder.

Vi køber et stort helt læs ad gangen, da transporten er forholdsvis dyr

 

I april fik vi fjernet rosenbuske nede på fællesarealet, også mere end vi havde bestilt.

De roser, der stod på skrænten, skulle ikke have været fjernet. Men Rene fra RL  skov og naturteknik, har fortalt at buskenes rodnet hang sammen i et stort rodnet. Hvilket betød, at da de trak og rystede roserne på det flade stykke, røg de andre buske med op. Så det kunne desværre ikke være anderledes.

Det var ikke et smukt syn der mødte en, når man kom ned til fællesarealet lige efter at roserne var blevet fjernet, da det var store maskiner, som havde været i brug, for at kunne udføre opgaven.

Men som de fleste sikkert har set, vælter det allerede op med en mangfoldighed af blomster og andre planter. Så nu skal vi selv være med til at præge hvordan det skal se ud, og sørge for roserne ikke får overtaget igen.

Derfor skal vi på det flade stykke, klippe de nye spirer der kommer op et par gange om året. Det kan være at Kaj kan udføre den opgave også, hvis han har lyst, når han alligevel er nede for at slå græs på fællesarealet.

 

Jeg tror det ville være pænt, hvis vi købte et par bænke, der kunne stå på det nye ryddede flade stykke, så man kan sidde dernede og nyde udsigten.

 

Vi har holdt to arbejdsdage i løbet af året. En i maj, som vi plejer, hvor vi var 15 fremmødte. Og en i oktober (efter et forslag på sidste års Generalforsamling), her var vi 10 fremmødte,

 

 • Der blev malet borde og bænke og denne gang i den rigtige farve (Umbra grøn)
 • Vejspejle/skilte blev vasket/pusset
 • Der blev lagt tang op på strandskrænten
 • Klippet i roserne omkring bænkene
 • Ryddet op på arealet
 • Fjernet sten og rødder der hvor der var fjernet roser.

Vi havde nogle rigtige hyggelige timer, og sluttede med den klassiske  kartoffelsalat med frikadeller fra Slagteren i Nr. Asmindrup.

 

I maj måned fik vi taget den årlig spildevandsanalyse ved vores dræn udløb udført af Eurofins Miljø A/S. Alle værdierne lå under det de skal være, så det ser, som altid, rigtig fint ud. Så det er dejligt betryggende.

 

Vandtemperaturen kan, i højsæsonen, ses på den lille tavle, der er sat op på cykelstativet nede ved nedgangen til badebroen. Stort tak til vores bademester Walter, der tager vandtemperaturen om morgenen – når han er heroppe.

 

I juni  fik vi afrettet Sejerøvej/Læsøvej og lagt støvbinder på ( Kalciumklorid ).

 

Jeg er blevet kontaktet af Odsherred Kommune  Center for Miljø og Teknik

De har sammen med Vejdirektoratet været på besigtigelse ved Sejerøvej, da Kommunen arbejder med nogle løsningsforslag til forbedring af afvandingen af Oddenvej.

I den forbindelse, har De haft fokus på den brønd der ligger ved den blå container i starten af Sejerøvej. Det er denne brønd der er løbet over en del gange.

Kommunen mener, at kunne se, at der et rør, som de formoder kommer fra Hesseløvej. Og da det er en afvandingsbrønd, skal dette rør ikke være der. Derfor vil De gerne vide, om vi har noget kendskab til dette rør, og om det er på vores tegninger over alle vores dræn.

De har fået en kopi af vores tegninger, og som vi kan se det, har vi ikke noget dræn der.

Vi afventer derfor Odsherred Kommune, og ser hvad de finder ud af.

 

Lige en venlig påmindelse

Husk at klippe jeres buske og hække ind til skel og beskære træerne, så der er en frihøjde på

4,5m,så brandbiler, renovationsbiler og lastbiler kan komme forbi.

 

Til sidst vil jeg sige, at jeg synes det er vigtigt at huske på, at det her er vores fristed.

Det er et sted vi tager op for at hygge os, nyde livet og slappe af. Derfor har vi alle et ansvar for at bidrage til at bevare den gode stemning.

 

Tak for ordret

 

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.

 1. Godkendelse af det reviderede regnskab:

Dirigenten gav ordet til kasserer Piet Strømsted:

Kommentarer til regnskabet 2021-2022 Grundejerforeningen Vestergård

Pr. generalforsamlingsdato er der 1 grundejer som er i restance til foreningen.

Der er afsendt rykkere både til mailadresse og senest via brev, uden at dette har haft den ønskede effekt. Da ejendommen bliver udlejet kan det tænkes at der er sket et ejerskifte, vi ikke har hørt noget om. Jeg vil prøve at få verificeret ejerskabet, og herefter sende rykkere igen.

En grundejer har udtrykt et ønske om, at samle-poster som indeholder et ret stort beløb på regnskabet, bliver udspecificeret. Det konkrete tilfælde var punktet Vedligeholdelse af veje og dræn på 37.450 kr.
Det er bestemt et fromt ønske, som kassereren fremover vil forsøge at opfylde.

 

 

Revisorerne har godkendt regnskab uden bemærkninger.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 1. Indkommende forslag:

Indkomne Forslag til generalforsamlingen i Grundejerforeningen Vestergård 6/8-2022

*******************************************************************************************
FORSLAG 1. (Vedr. valg til bestyrelse)
Forslagsstiller: Louis Zwicky (Lyøvej 6)
Forslag til behandling på generalforsamlingen den 6. august 2022

I foreningen har der i mange år, på grund af  fællesarealet, været en vis uenighed mellem beboere, der bor i første række mod vandet og de øvrige beboere.

 

For at sikre, at de forskellige interesser bliver så godt varetaget som muligt i bestyrelsen, foreslås følgende:

 

Ved valg til bestyrelsen tilstræbes, at der opnås en balance, der afspejler de forskellige bestyrelsesmedlemmers placering indenfor grundejerforeningens område. 

 

 

Beslutning blev:

Ønske om denne hensigt blev vedtaget.

 

 

 

*******************************************************************************************
FORSLAG 2 (Ændring af dato for generalforsamlingen)
Forslagsstiller: Tove og Niels Peter Nielsen (Lyøvej 5)
Forslag grundejer Vestergaard møde 6/8

 1. Ændring af dato for indkaldelse til årlig generalforsamling, forslag uge 28-29 eller 30 juli måned.
  Det er den måned de fleste grundejere benytter Deres sommerhus, og har mulighed for at møde op og få indflydelse, så det gavner alles interesse med området.

 

 

Beslutning blev:

Som et forsøg ændres datoen for næste års Generalforsamling til lørdag d. 26. august kl. 10.00.

 

 

*******************************************************************************************
FORSLAG 3 (Vedligeholdelse af fællesarealet)
Forslagsstiller: Tove og Niels Peter Nielsen (Lyøvej 5)
Emne: Forslag grundejer Vestergaard møde 6/8

 1. Fællesarealet Vi har nu fået bekæmpet hybenroserne, der er afsat 25000,-kr, eller 368,-kr pr grundejer hvilket er over 50% af kontingentet.
  Derfor forslås dette med vedligeholdelse som vi kan udføre på vores 2 arbejdsdage, vi er så heldige at vi har grundejer Kaj som slår græsset på fællesarealet så det altid er pænt, hvis vi ikke når færdig med vedligehold af arealet på de 2 arbejdsdage er Kaj villig til at vedligeholde.
  Vedligehold af fællesarealer skal ske med bestyrelsens samtykke som aftales på generalforsamlingen.

 

 

Beslutning blev:

Bestyrelsen har ingen planer for nærværende – derfor bortfaldt dette forslag.

 

*******************************************************************************************
FORSLAG 4.
( Køretøjer på fællesarealet)

Forslagsstiller: Hanne Meyer (Lyøvej 1)
Emne: Forslag til vedtagelse på Gf den 6. aug. 2022

Henstillen af biler og andre køretøjer kan finde sted på arealet til højre,

når man kommer ned til stranden.

Fællesarealet m. buske/træer og bord/bænkesæt skal friholdes for køretøjer.

Besøgende til grundejere må parkere på grundejers grund.

Bestyrelsen sørger for at bestille et P-skilt, der anviser ovenstående.

 

 

Beslutning blev:

Der opsættes et mindre P-skilt/piktogram på den lille pæl til højre for ”Kirstens bænk” set mod havet.

 

 

FORSLAG 5.( Nye bænke)

Forslagsstiller: Torben Christensen (Sejerøvej 28)

Fire nye bænke nede på det flade stykke: To hvor vi har fået ryddet roserne og udskiftning af de to bænke, som står på det flade stykke nedenfor mig, da de er ved at være godt rådne.

Bænkene er lavet af genbrugsplads og er 100 % vedligeholdelse fri.

I kan se dem på https://www.park-udstyr.dk/

Jeg vil forslå bænke som skal støbes ned.
Der findes forskellige modeller:

Paris nr. BPA12 ( den kan bl.a. ses henne ved beton molen til højre for vores GF )

Firenze nr. FI12 (Den synes jeg er pæn )

Torino nr. TNR12 ( den kræver bare tre støbehuller de andre kun to )

Alle bænkene produceres i sort grå og brun
Ca. pris 4000 kr. pr styk plus ca. 1000 kr. i transport

Beslutning blev:
Indkøb af 4 bænke af modellen Firenze – bestyrelsen bestemmer farvevalg.

 

 

 

 

 1. Godkendelse af budget:

Dirigenten gav ordet til Kasserer Piet Strømsted:

På det eksisterende budget optræder posten Rydning af roser fællesareal på 25.000 kr. Det har fået nogle grundejere til at tro at dette var en ny omgang rydning af roser på fællesarealet, i tråd med den 5-årsplan som bestyrelsen fremlagde i 2021.

Dette er ingenlunde tilfældet. Posten dækker over at vi endnu ikke har modtaget regningen for det område som blev gravet op i foråret 2021. Entreprenøren er blevet rykket flere gange, men vi har endnu ikke modtaget nogen regning.

Bestyrelsen har konstateret at den rydning, som er foretaget for det aftalte beløb, faktisk dækkede næsten hele området langs stien (Pkt. 1 – området), idet entreprenøren fortalte at det hele dels hang sammen, men også var så løst at det kom med op.

Bestyrelsen synes derfor at vi nu skal sørge for at fokusere på at vedligeholde de ryddede områder. I den forbindelse fik bestyrelsen tilladelse til at indgå en aftale med Kaj, hvis han skulle ønske det, om at påtage sig en sådan vedligeholdelsesopgave på de ryddede arealer, udover den klipning af fællesarealet han foretager i dag.

Generalforsamlingen vedtog derfor at budgettet udvides med et punkt, Klipning/vedligehold af fællesarealet på 3000 kr.

Kassereren har konstateret at prisen for vores at drive vores hjemmeside har fået en prisstigning på 200 kr.
Af samme grund er Hjemmeside budgettet, som dækker over domæne, hosting og udgift til webmaster øget med 200 kr. til 1200 kr.
Budgettet blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

 

 

Det godkendte budget ser herefter således ud

Indtægter.

68 parceller á 700 kr 47600

 

Udgifter.

Generalforsamling og møder 2800
Arbejdsdag 2900
Porto og kontorartikler 300
Bankgebyr + Renter 1000
Forsikring 550
Vedligeholdelse af veje 15000
Rydning af roser fællesareal 25000
Hjertestarter 3000
Badevandsprøve 1700
Ny bademåtte, havet har taget én 1000
Godtg. Iht. LL § 7M formand 2200
Godtg. Iht. LL § 7M kasserer/sekretær 2600
Hjemmeside 1200
Klipning/vedligehold af fællesareal 3000
4 nye bænke 17000
 

Udgifter i alt

 

79250

 

 

 1. Kontingent:

Fra Bestyrelsen var der forslag til uændret kontingent på kr. 700.

Kontingentniveauet blev vedtaget uændret .

 

 1. Valg af bestyrelse:

På valg var:

 

Formand: Torben Christensen, Sejerøvej 28

Bestyrelsesmedlem: Louis Zwicky, Lyøvej 6

Bestyrelsesmedlem: Michael Hansen, Sejerøvej 17

Suppleant: Lene Petersen, Sejerøvej 26

Revisor: Jacob Hagemann, Sejerøvej 19

 

Torben Christensen blev genvalgt som Formand.

 

Da Louis Zwicky, få dage før Generalforsamlingen, ønskede at udtræde af bestyrelsen, var

Suppleant Lene Petersen allerede indkaldt til bestyrelsen.

 

Lene Petersen blev valgt til bestyrelsen.

 

Til den sidste post til bestyrelsen var der tre der ønskede valg.

 

Michael Hansen ønskede  genvalg

Jacob Hagemann Sejerøvej 19 ønskede at opstille til bestyrelsen.

Hanne Meyer (Lyøvej 1) ønskede at opstille til bestyrelsen.

 

Der blev derfor kampvalg.

Ved afstemningen opnåede Hanne Meyer flest stemmer, og blev derfor valgt.

 

Mie Hougaard Omøvej 7 blev valgt som ny suppleant.

Revisor Jacob Hagemann Sejerøvej 19 modtog genvalg.

 

 

Bestyrelsen udgøres herefter af:

 

Formand: Torben Christensen, Sejerøvej 28 (på valg 2024)

Kasserer: Piet Strømsted, Samsøvej 5 (på valg 2023)

Bestyrelsesmedlem: Lene Petersen, Sejerøvej 26 (på valg 2024)

Bestyrelsesmedlem: Kim Pedersen, Hesseløvej 4 (på valg 2023)

Bestyrelsesmedlem: Hanne Meyer (Lyøvej 1) (på valg 2024)

 

Suppleant: Jacob Hagemann, Sejerøvej  19 (på valg 2023)

Suppleant: Mie Hougaard Omøvej 7 (på valg 2024)

 

Revisor: Jacob Hagemann, Sejerøvej 19 (på valg 2024)

Revisor: Niels Bryde Lorentzen, Læsøvej 3 (på valg 2023)

 1. Eventuelt.

Der var et forslag om, at indsendte forslag til Generalforsamlingen fremsendes eller opsættes på foreningens hjemmeside minimum 20 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelsen havde fuld forståelse for ønsket og vil arbejde på en løsning.

 

Der er stadig nogle som kører alt for stærkt på vejene. Der er en grund til at vi har et hastighedsskilt og en advarsel om legende børn.
Vi har de sidste år fået rigtig mange børnefamilier som grundejere og det betyder også flere børn i området. Det ville være frygteligt hvis et barn kom til skade fordi en grundejer ikke kan finde ud af at afpasse hastigheden til omgivelserne.
Derudover beder vi folk tænke på, at jo højere hastighed, des mere støv hvirvles der op som fyger ind i folks haver. Specielt de grundejere som bor langs Sejrerøvej er indimellem hårdt ramt.
Så opfordringen fra generalforsamlinger er: Sæt hastigheden ned.

 

En grundejer ønskede at vide hvilket samarbejde der er med de øvrige foreninger Skolemarken og Pilehaven.
Kassereren vil vedlægge en sådan beskrivelse, ved indkaldelsen til næse generalforsamling.

 

Afslutning:

Dirigenten takkede for god ro og orden og hævede mødet.

Bestyrelsen takker Dirigenten for en rigtig god afvikling af Generalforsamlingen.

 

Referat underskrevet af:

Torben Christensen                     Piet Strømsted                                 Eilif Hector

Formand                                     Kasserer/Sekretær                           Dirigent

 

 

 

Dato for næste Generalforsamling:

Lørdag d. 26, august 2023 kl. 10 i Forsamlingshuset i Havnebyen.

 

Print Friendly, PDF & Email