Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Vestergård, lørdag den 7 august 2021 klokken 10 i Odden forsamlingshus, store sal Skoletoften 6, 4583 Odsherred.  Dagsorden ifølge foreningens vedtægter. Se dagsorden, det reviderede regnskab for 2020-2021 og budget for 2021-2022, samt det specificerede regnskab for hjertestarteren .  
For at downloade tryk her:   Indkaldelse til generalforsamling 2021.
Tillæg til indkaldelsen.
Print Friendly, PDF & Email

Invitation til arbejdsdag 8-5-2021 kl. 10.

Årets arbejdsdag afholdes lørdag d. 8. maj

Naturplejevandring på fællesarealet lørdag d. 8. maj kl. 10 med Jørgen Stoltz.

Derefter afholder vi den årlige arbejdsdag på fællesarealet og slutter af med kartoffelsalat/frikadeller samt øl/vand.

Medbring gerne lettere haveredskaber såsom hække/grensaks, rive og en stol.

Der skal også køres til genbrugspladsen, så en trailer eller to får vi også brug for.

Pga. af maden vil vi gerne vide, hvor mange der ca. kommer. Mail/sms til formanden: torbengrip@gmail.com / 24267409

Vi håber på stort fremmøde.

Venlig hilsen Bestyrelsen

Print Friendly, PDF & Email

Den ordinære generalforsamling 2020 er blevet afholdt

Kære grundejer

Hermed fremsendes referatet fra grundejerforeningens sidst afholdte generalforsamling, lørdag d. 8. august 2020.

Referatet foreligger her og åbner i ny fane.

Kontingentet for 2020-2021 er igen på 700 kr., og indbetales til grundejerforeningens konto i
Danske Bank 1551   3945308.
Sidste rettidige indbetaling af årskontingent er 31. januar 2021.

Den fælles arbejdsdag forventes afholdt lørdag d. 8. maj 2021.
Der vil i løbet af foråret 2021 komme yderligere information, dels på hjemmesiden og dels på opslagstavlen som er placeret i svinget ved Sejerøvej/Tunøvej.

På generalforsamlingen blev der fremsat et ønske om afholdelse af et socialt arrangement (fællesspisning) på fællesarealet i foreningens telt,
senere samme dag, som afholdelsen af næste generalforsamling dvs. Lørdag d. 7. august 2021.
Hanne Meyer, Lyøvej 1, påtog sig opgaven at være tovholder for dette arrangement, tusind tak for det.
Dette kan dog kun gennemføres hvis der melder sig tilstrækkeligt med personer til sammen med Hanne at arrangere dette.
Interesserede opfordres til at kontakte Hanne på meyhec@mail.dk eller in persona hvis de kommer forbi Lyøvej 1.

Foreningen har i samarbejde med de 2 andre grundejerforeninger, anskaffet en hjertestarter som sidder på maskinbygningen Sejerøvej 2A.
Der afholdes et fælles hjertestarterkursus på fællesarealet lørdag den 19. september 2020 kl. 10. Man kan bare møde op.

 

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne ønske alle et godt efterår og håber at alle kommer godt og sikkert gennem den anderledes virkelighed som omgiver os.

Dato for næste generalforsamling: Lørdag den 7. august 2021 kl. 10 i Odden Forsamlingshus.

Med venlig hilsen

Piet Strømsted, kasserer
piet@daphis.dk

Print Friendly, PDF & Email

Fjæsing alarm!!!

Sjællands Odden 10. august 2020

Til Grundejerforeningen Vestergård.

Lørdag aften, 8. august omkring solnedgang fangede Thomas 3 fjæsinger ud for vores strand. Desuden så han adskillige jage og springe i vandet lige ud for røret.

Vi har ikke tidligere mødt fjæsinger i denne mængde på vores side af Odden og vil derfor henstille til medlemmerne at tænke over faren og træffe de foranstaltninger, som for eks. badesko, hver især synes er nødvendige.

Venlig hilsen

Thomas og Denise Hoppe

Tunøvej 4

 

Print Friendly, PDF & Email

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2020

Den ordinære generalforsamling i grundejerforeningen Vestergård. afholdes i år lørdag den 8 august 2020 klokken 10 i Odden forsamlingshus (lille sal), Skoletoften 6, 4583 Odsherred.
Se Indkaldelsen  med dagsorden, revideret regnskab for 2019-20
og budget for 2020-21 samt uddybende information om hjertestarter
her.   (Åbner i ny fane).
Print Friendly, PDF & Email

Etablering af fibernet

Præsentationsskrivelsen fra Fibia kan læses her.

Nyheder

Foreningen har modtaget nedenstående mail fra Fibia:

Hej

Jeres område er taget med i Fibias næste projekt

Vil I være med til og dele det gode budskab?

Så fra på mandag d. 15 Juni, kan i bestille her www.fibia.dk/odden eller https://www.fibia.dk/privat/subsites/fiberbyer/odden/

Link til brochuren https://www.fibia.dk/media/2748251/waoo-fritid_eftplusgenplusnye-omraader_jan_2020_listepriser_lge_n%C3%BD.pdf

Del gerne det gode budskab.

Kunne I bruge trykte brochurer og flag, banner eller andet materiale?

Må jeg dele kontaktinformationer med de øvrige ildsjæle og grundejerforeninger?

Med venlig hilsen

Brian Guldberg Hinrichsen

Projektkonsulent

Fibia

Hovedgaden 36

4520 Svinninge

www.fibia.dk

T : +45 78753209

M : +45 21134375

E : bgh@fibia.dk

Print Friendly, PDF & Email

Hjertestarter

Så har vi fået vores Hjertestarter

Den sidder på entreprenør Carsten Rasmussens bygning oppe for enden af Sejerøvej.

Der vil når Coronakrisen er ovre blive afholdt kursus i brugen af hjertestarteren.

Indtil da kan I trykke på linket herunder og se en instruktions video i brugen af hjertestarteren.

https://www.icmsafety.com/da/foerstehjaelp/hjertestarter

Hvis hjertestarteren har været i brug skal I underrette formand Torben Christensen

Tlf 24267409 eller mail torbengrip@gmail.com, så hjertestarteren kan blive serviceret.

Venlig hilsen Bestyrelsen

Print Friendly, PDF & Email