Fjæsing alarm!!!

Sjællands Odden 10. august 2020

Til Grundejerforeningen Vestergård.

Lørdag aften, 8. august omkring solnedgang fangede Thomas 3 fjæsinger ud for vores strand. Desuden så han adskillige jage og springe i vandet lige ud for røret.

Vi har ikke tidligere mødt fjæsinger i denne mængde på vores side af Odden og vil derfor henstille til medlemmerne at tænke over faren og træffe de foranstaltninger, som for eks. badesko, hver især synes er nødvendige.

Venlig hilsen

Thomas og Denise Hoppe

Tunøvej 4

 

Print Friendly, PDF & Email

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2020

Den ordinære generalforsamling i grundejerforeningen Vestergård. afholdes i år lørdag den 8 august 2020 klokken 10 i Odden forsamlingshus (lille sal), Skoletoften 6, 4583 Odsherred.
Se Indkaldelsen  med dagsorden, revideret regnskab for 2019-20
og budget for 2020-21 samt uddybende information om hjertestarter
her.   (Åbner i ny fane).
Print Friendly, PDF & Email

Etablering af fibernet

Præsentationsskrivelsen fra Fibia kan læses her.

Nyheder

Foreningen har modtaget nedenstående mail fra Fibia:

Hej

Jeres område er taget med i Fibias næste projekt

Vil I være med til og dele det gode budskab?

Så fra på mandag d. 15 Juni, kan i bestille her www.fibia.dk/odden eller https://www.fibia.dk/privat/subsites/fiberbyer/odden/

Link til brochuren https://www.fibia.dk/media/2748251/waoo-fritid_eftplusgenplusnye-omraader_jan_2020_listepriser_lge_n%C3%BD.pdf

Del gerne det gode budskab.

Kunne I bruge trykte brochurer og flag, banner eller andet materiale?

Må jeg dele kontaktinformationer med de øvrige ildsjæle og grundejerforeninger?

Med venlig hilsen

Brian Guldberg Hinrichsen

Projektkonsulent

Fibia

Hovedgaden 36

4520 Svinninge

www.fibia.dk

T : +45 78753209

M : +45 21134375

E : bgh@fibia.dk

Print Friendly, PDF & Email

Hjertestarter

Så har vi fået vores Hjertestarter

Den sidder på entreprenør Carsten Rasmussens bygning oppe for enden af Sejerøvej.

Der vil når Coronakrisen er ovre blive afholdt kursus i brugen af hjertestarteren.

Indtil da kan I trykke på linket herunder og se en instruktions video i brugen af hjertestarteren.

https://www.icmsafety.com/da/foerstehjaelp/hjertestarter

Hvis hjertestarteren har været i brug skal I underrette formand Torben Christensen

Tlf 24267409 eller mail torbengrip@gmail.com, så hjertestarteren kan blive serviceret.

Venlig hilsen Bestyrelsen

Print Friendly, PDF & Email

Den ordinære generalforsamling 2019 er blevet afholdt

Referatet foreligger nedenfor, men kan også ses og downloades i pdf-version   her.
Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen ”Vestergård” 
Lørdag den 3. august 2019 kl. 10.00 i Odden Forsamlingshus, Lille Sal.
Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Godkendelse af budgettet for det kommende år
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af bestyrelse:
På valg er:
Kasserer Piet Strømsted, Samsøvej 5.
Bestyrelsesmedlem Kim Pedersen, Hesseløvej 4.
Revisor Flemming Vikkelsø, Læsøvej 1.
 1. Evt.
Formand Torben Christensen bød velkommen til 55. generalforsamling i Grundejerforeningen.
 1. Valg af dirigent
Formanden foreslog Torben Christensen, Sejerøvej 13, til dirigent – det blev enstemmigt godkendt.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt og dermed lovlig og beslutningsdygtig. Forventning vedr. god og roligt møde, men forventer en god og konstruktiv debat.
Dirigenten konstaterede at, der var 21 parceller repræsenteret.
Dirigenten gav herefter ordet til Formanden for beretning.
 1. Formandens beretning
Tak for ordet.
Året der er gået har forløbet stille og roligt.
Der har igen i år været gang i salget af div. Huse, og det er kun dejligt, at de kan sælges inden for overskuelig tid.
Vi fik afrettet vejene i efteråret, og lagt 6 m2 grus på i starten af Sejerøvej og på Læsøvej. Derudover er der lagt 4 m2 grus i diverse bunker langs Sejerøvej.
Vejene er klart den største udgift på vores budget, så jeg vil igen i år opfordre til at fylde grus fra bunkerne i hullerne, inden de bliver for store, selv om hullerne har en fartdæmpende virkning.
Efteråret var meget regnfuldt. Sidst på året blev jeg gjort opmærksom på, at der var en brønd på Sejerøvej der løb over. Brønden ligger lige ved den blå skurvogn og den er ikke på vores tegning over dræn. Jeg kontaktede ALEX SLAMSUGNING, i håb om at han kunne rense den, så der kom hul igennem, men det kunne han ikke.
Det viste sig, at røret løber fra brønden over i Skolemarkens grundejerforening, og Alex ville gerne spule rent fra Deres side, og ud imod Sejerøvej. Derfor kontaktede jeg Ester, som er formand i Skolemarken grundejerforening, da jeg mente det var deres problem.
Ester sagde at det ikke var deres problem, da den brønd ikke var på deres tegning, og de for øvrigt, lige havde fået spulet deres dræn og de fungerede fint.
Efter mange samtaler med Ester samt Carsten Overgaard, som kender de forskellige dræn i området, fandt vi ud af, at det er et dræn oppe fra Oddenvejen, som er koblet på Skolemarkens dræn, og det derfor ikke har noget med vores forening at gøre, men at det er en sag imellem kommunen, og Skolemarken, om hvem der skal vedligeholde dette dræn.
Så hvis det løber over igen, er det Skolemarken der skal gøre noget ved det, og det er også deres egne medlemmers grunde, der bliver oversvømmet.
De mange samtaler med Skolemarken, førte til et forslag om, at vi skulle gå sammen om en fælles hjertestarter, men det kommer vi ind på under punktet “indkommende forslag”.
Vi fik afrettet vejene, og fik støvbinder på lige før påske (Gunnar Nielsen). Det holdt ret godt, da vi ikke fik meget regn i den periode.
Den årlige arbejdsdag første weekend i maj, forløb rigtig godt.
Vi var en 12-14 stykker, og der blev gjort rent på stranden og på fælles området. Der blev klippet rosenbuske og lagt gummimåtter på badebroen.
Stenen oppe ved Oddenvejen blev malet hvid. Det forløb så ikke uproblematisk da “kloak” Carsten ikke havde fortalt hans makker Hennelund, at Carsten havde givet os lov til at male stenen, så Hennelund kom farende, og overfusede de to stakkels kvinder, der var i gang med at male stenen, de blev lidt forskrækket. Efter en opringning til Carsten faldt Hennelund hurtigt ned igen.
Han undskyldte sin opførsel, og stenen blev malet færdig.
Vi har for øvrigt sagt ja til at vedligeholde stenen med maling, så det er nu et fast punkt arbejdsdagen.
Vi havde en rigtig hyggelig dag, og den traditionelle kartoffelsalat og frikadeller blev indtaget under undertegnedes overdækkede terrasse, da det begyndte at regne.
Vi har fået sat nye skilte op ved Oddenvejen, og der kommer et 20 KM skilt mere op ved vores infotavle.
Det nye bord på højen er blevet samlet, og det gamle bliver flyttet ned, og skal erstatte det som står ved cykelstativet lige før stranden.
Næste år skal vi have spulet vores dræn igennem. Vi er efter anbefaling fra Carsten Overgaard begyndt, at få det spulet hvert 5 år, og næste år er det så tid igen.
Vi forventer det kommer til at koste ca. 15.000 kr., men lidt svært at vide på forhånd, da vi jo ikke ved om der opstår noget uforudset, men vi håber det bedste.
Vi har også fået taget en vandprøve af vores drænvand, lige før det løber ud i havet. Det viste et meget fint resultat.
Igen i år har der sommeren over, været masser af aktivitet på vores fælles område. Bådrampen bliver flittigt brugt. Der bliver badet og solbadet.
Det er rigtig dejligt at se, der bliver hygget, og folk er glade for at være her.
Bliv endelig ved med det.
 1. Godkendelse af det reviderede regnskab:
Dirigenten gav ordet til Kasserer Piet Strømsted:
Kassereren konstaterede, at der i årets løb ikke har været de store udgifter.
Der var umiddelbart ikke yderligere kommentarer.
Revisorerne har godkendt regnskab uden bemærkninger.
Afstemning om godkendelse af regnskabet for 2018-2019:
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 
 1. Indkommende forslag:
Der var indkommet et enkelt forslag
Forslaget fra Bestyrelsen omhandlede investering i en hjertestarter, i et samarbejde med vores to nabo grundejerforeninger (Skolemarken og Pilehaven), sådan at kosten holdes nede i rimmeligt leje. Dette vil dog betyde, at placeringen vil være ved infotavlen i starten af Skolevej.
Der var indvendinger omkring denne placering, da det ikke vil være midt i vores eget område.
Der var forslag om at søge Tryg Fonden, for derved få økonomisk hjælp.
Der var også et forslag om, at tage hele investeringen selv, og derved mulighed for at vælge den placering, som vi selv ønsker.
Forslaget kom til afstemning:
Der var tilslutning til investeringen, og at gøre det i et samarbejde.
Derved fik Bestyrelsen mandat, til at gå videre i samarbejde med de to andre grundejerforeninger.
Hvis det viser sig, at de øvrige grundejerforeninger ikke vil være med, så kan bestyrelsen overveje at gøre det alene.
 1. Godkendelse af budget:
Dirigenten gav ordet til Kasserer Piet Strømsted:
Kassereren konstaterede, at budgettet er en videreførelse af udgifter som sidste år, med minimale justeringer.
Investeringer som Bestyrelsen vil foretage i det kommende år er bl.a.:
 • Spuling af dræn
 • Badevandsprøve (dette er fastsat til bestilling hvert år før badesæsonen).
 • Bord/bænk sæt
 • Måtter til badebro
 • Vejskilte
Afstemning om godkendelse af budget for 2019-2020:
Budgettet blev enstemmigt vedtaget
 1. Kontingent:
Forslag til uændret kontingent på kr. 700.
Kontingentniveauet blev enstemmigt vedtaget.
 
 1. Valg af bestyrelse:
Kasserer Piet Strømsted, Samsøvej 5.
Bestyrelsesmedlem Kim Pedersen, Hesseløvej 4.
Revisor Flemming Vikkelsø, Læsøvej 1.
Alle modtog genvalg.
Bestyrelsen udgøres herefter af:
Formand: Torben Christensen, Sejerøvej 28 (på valg 2020)
Kasserer: Piet Strømsted, Samsøvej 5 (på valg 2019)
Bestyrelsesmedlem: Louis Zwicky, Lyøvej 6 (på valg 2020)
Bestyrelsesmedlem: Kim Pedersen, Hesseløvej 4 (på valg 2019)
Bestyrelsesmedlem: Michael Hansen, Sejerøvej 17 (på valg 2020)
Suppleant: Lene Petersen, Sejerøvej 26 (på valg 2020)
Revisor: Niklas Gerde, Sejerøvej 7 (på valg 2020)
Revisor: Flemming Vikkelsø, Læsøvej 1. (på valg 2019)
 1. Eventuelt.
Det blev igen i år, nævnt at foreningen har et festtelt på 8 x 4 m, som ligger hos Kaj og Vibeke. Samsøvej 2.
Alle kan frit låne dette, det kræver blot at man er ude i god tid, da det ligger opmagasineret.
Der var også et forslag om, at tage et billede af teltet, næste gang det er slået op, og ligge det på vores hjemmeside.
Der kom en advarsel fra en deltager, omkring at være opmærksom på en særlig invasiv græsart, som skyder fra rod, og kan blive over 2 meter høj.
Der var flere deltagere der mente at vores veje har for mange huller. Der kom derfor, et forslag om at finde en ny entreprenør. Bestyrelsen besluttede at tage kontakt med den foreslåede entreprenør.
Fra vores nabo Pilehaven, var der indkommet et ønske om, at de grundejere der har grunde ind mod Dem, søger for at beplantningen ikke tager overhånd, og bliver for kraftig ind mod deres område. 
 
Afslutning:
Dirigenten takkede for god ro og orden og hævede mødet.
Dato for næste Generalforsamling:
Lørdag den 8. august 2020 kl. 10 i Odden Forsamlingshus, Lille sal.
Referatet er godkendt af:
Torben Christensen, Formand
Michael Hansen, Referent
Torben Christensen, Dirigent
Print Friendly, PDF & Email

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Vestergård,
lørdag den 3 august 2019 klokken 10 i
Odden forsamlingshus, lille sal 
Skoletoften 6, 4583 Odsherred
Dagsorden ifølge foreningens vedtægter
Se dagsorden, revideret regnskab for 2018-19 og budget for 2019-20 samt indkomne forslag   her.    (Åbnes i ny fane).

 

Print Friendly, PDF & Email

Arbejdsdag den 4-5-2019 er blevet afholdt.

Arbejdsdagen den 4. maj afholdt med et nydeligt resultat. Vi kan gå sæsonen i møde med oprejst pande.

Arbejdsdag lørdag den 4 Maj
Vi mødes på Fællesarealet kl 11

Medbring meget gerne lette haveredskaber såsom hækkesakse/river da der skal klippes lidt rosenbuske..
Vi kunne også bruge en bil eller to med trailer da der bliver lidt kørsel til genbrugspladsen..
Bagefter er der Kartoffelsalat frikadeller vin samt øl og sodavand på fællesarealet så medbring gerne en stol .
Kh Bestyrelsen

Print Friendly, PDF & Email

Den ordinære generalforsamling 2018 er blevet afholdt.

Referatet foreligger nedenfor, men kan også ses og downloades i pdf-version
her.
Referat Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen ”Vestergård”
Lørdag den 11. august 2018 kl. 10.00 i Odden Forsamlingshus, Lille Sal.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag
5. Godkendelse af budgettet for det kommende år
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelse:
På valg er:
Formand Torben Christensen, Sejerøvej 28.
Bestyrelsesmedlem Louis Zwicky, Lyøvej 6.
Bestyrelsesmedlem Michael Hansen, Sejerøvej 17.
Bestyrelsessuppleant Lene Petersen, Sejerøvej 26.
Revisor Niklas Gerde, Sejerøvej 7.
8. Evt.
Formand Torben Christensen bød velkommen til 55. generalforsamling i Grundejerforeningen.
1. Valg af dirigent
Formanden foreslog Torben Christensen, Sejerøvej 13, til dirigent – det blev enstemmigt godkendt.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt og dermed lovlig og beslutningsdygtig. Forventning vedr. god og roligt møde, men forventer en god og konstruktiv debat.
Dirigenten konstaterede at, der var 14 parceller repræsenteret.
Dirigenten gav herefter ordet til Formanden for beretning.
2. Formandens beretning
Formandens beretning
Tak for ordet.
Jeg vil gerne byde velkommen til alle, og særlig til de nye medlemmer af foreningen.
Der har virkelig været gang i salget siden sidste generalforsamling. Der er blevet solgt
7 huse og 1 grund, så det må man sige er mange.
Det blev et vådt efterår og det gik hårdt ud over vejene, der hurtigt blev meget hullede.
Kristian fra “Kastanielys” rettede vejene af i efteråret, det holdt kun kort pga. den megen regn.
Jeg kan kun opfordre til, at man tager grus fra de bunker der ligger langs Sejerøvej, til udbedring af hullerne, inden de bliver for store.
Der vil komme nye bunker grus i løbet af efteråret, denne gang bliver det – knust hærdet stabil grus, som skulle have den fordel, at det pakker sig bedre, og ligger derfor mere fast.
Det er efter anbefaling fra vores vejmand (Kristian fra “Kastanielys”), at gruset bliver leveret af vognmand Niels Andersen fra Havnebyen.
Efter en stille og rolig vinter kom foråret, som hurtig blev varm og solrig.
Vi holdt den traditionelle arbejdsdag i starten af maj. Hvor der blev slået græs og klippet div. buske, ryddet op på fællesarealet og stranden, smidt gamle bænke væk m.m.
Det blev rigtigt pænt, og vi havde nogle hyggelige timer.
Vi fik støvbinder på vejene i maj, og hvis næste år bliver lige så tørt, som i år, skal de måske have en ekstra omgang hen over sommeren, da de i år støvede ret meget.
Sommeren kom og den blev meget varm og tør.
Det har været rigtig dejligt, at se hvor mange der har brugt fællesarealet og bådrampen.
Der har virkelig været aktivitet, samt en hyggelig og god atmosfære.
Alle har været rigtig gode til at rydde op efter sig, så området har været pænt og rent.
Der blev indført grill og afbrændingsforbud. Og jeg kan kun opfordre alle til, at overholde disse forbud, samt være særlige opmærksom på ild, da det hele er knast tørt.
Det er en god ide er ikke at have haveslangen gemt for langt væk, hvis der skulle opstå en kritisk situation, kan en hurtig indsats være alfa omega.
Kaj fra Samsøvej har sat ja til, at slå græsset på fællesarealet efter behov, vi betaler 600 kr. pr. gang. Kaj er for øvrigt kommet ind i bestyrelsen på vores lokale vandværk i Yder By Lyng.
Som nogle af jer måske har bemærket er der ved at blive gravet Fibernet ned på den anden side af Oddenvejen. Det er Fibia Waoo, der er udbyderen. Jeg ringede for at få lidt info.
For at få lagt Fiber net ned skal der være mindst 200 adresser tilmeldt.
Prisen for etablering er 1.995.00 kr., som kan fratrækkes som håndværker fradrag.
Der er 2 pakker, den ene er Fiber Internet forbindelse 50/50 mb. til 199.00 kr. pr. mdr.
og en anden, som også indeholder ca. 28 tv kanaler 299.00 kr. pr. mdr.
Man kan stille sit abonnement i bero, når sommerhuset ikke bruges.
Hvis der er interesse for det, kunne vi jo høre om vores naboforeninger er interesserede, og så se hvad der kom ud af det.
Vi har en bådtrailer som er efterladt, og står nede på P pladsen på fællesarealet.
Jeg har være i kontakt med Vest Sj. Politi. som oplyste, at der ikke var betalt vægt afgift på den.
De kunne ikke se hvem der var ejer af den, men at den var solgt af Holbæk Båd Service for 3 år siden.
Politiet vil få den afhentet, men de har kun været her for at klippe pladerne, så vi afventer og ser hvad der sker, ellers må vi kontakte politiet igen.
Der har været et ønske, om en medlems liste, så vi kunne få fat i hinanden. Men da vi ikke må ligge en sådan liste ud på vores hjemmeside, og da der er medlemmer, som ikke ønsker at stå på sådan en liste, har vi oprettet en Facebook gruppe der hedder:
GRUNDEJERFORENINGEN VESTERGAARD SJ ODDE.
De medlemmer der ønsker det, kan så melde sig ind i gruppen, det er en form for nabohjælp.
Det er bestyrelsesmedlem Kim Petersen, Hesseløvej, der styrer Facebook gruppen,
Bestyrelsen er ikke ansvarlig for indholdet, og alt kommunikation fra bestyrelsen vil
kun komme ud på vores hjemmeside.
Bådrampen har været meget glat, og der er flere som er gledet på den. Heldigvis har der ikke været alvorlige skader. Jeg har sat et lille advarselsskilt op. Så må vi vurdere om der skal laves en mere permanent løsning. Men pas på når I går ud på den.
Den siddende bestyrelse synes at næste års generalforsamling også skal holdes her i forsamlingshuset.
Vi vil rigtig gerne at vores festtelt bliver brugt, så vi håber at der er nogen
der har lyst til at lave et Festudvalg. Bestyrelsen vil bakke fuldt op omkring dette.
Der blev stillet enkelte spørgsmål efter formandens beretning som følger:
Spørgsmål fra Jacob og Rikke Sejerøvej 19
Er der regler vedrørende både der ligger nede ved bådrampen?
Må man fortøjer sin båd lidt ude i vandet over en weekend?
Svar fra Bestyrelsen:
Der er ikke så stramme regler, og det er okay at have en båd for tøjret.
Spørgsmål fra Jacob og Rikke Sejerøvej 19
Hvordan kan det være vores badebro ikke er længere, sammenlignet med andre. Kunne det være en idé at lave en ny længere bro?
Svar fra Bestyrelsen:
Umiddelbart tjener broen sit formål, da man kan gå fra trappen og ned på sandbund.
De andre steder har de lange broer grundet stenstrand.
Bestyrelsen opfordrede Jacob og Rikke til at undersøg muligheder og pris, og evt. indsende forslag før næste års generalforsamling.
Kommentar fra salen:
Det er muligt at der er regler for dette, så det bør undersøges.
Det kan vise sig meget dyrt at etablerer en bro, og den skal i så fald, nedtages hvert år inden vinteren sætte ind, ellers kan den risikere at blive taget i en storm.
3. Godkendelse af det reviderede regnskab:
Dirigenten gav ordet til Kasserer Piet Strømsted:
Kassereren konstaterede at der i årets løb ikke har været de store udgifter.
Der er mindre restancer, men dette skyldes bl.a., at vi desværre har mistet medlemmer over året.
Der var umiddelbart ikke yderligere kommentarer.
Revisorerne har godkendt regnskab uden bemærkninger.
Afstemning om godkendelse af regnskabet for 2017-2018:
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
4. Indkomne forslag:
Der var indkommet et enkelt forslag fra Hanne og Eilif Lyøvej 1.
Forslaget lyder som følger:
Vi foreslår, at der opsættes et synligt skilt i begyndelsen af Sejerøvej med angivelse af den maksimale hastighed for området f. eks. en blå oplysningstavle med teksten: Maks. 20 km/t Zone gerne med en undertavle: Legende Børn
Begrundelse: Som det er for øjeblikket kører folk efter forgodtbefindende, og det er bestemt Ikke i nogens interesse. Alt for mange kører for stærkt, hvilket fremkalder risikable situationer, og om sommeren støvgener.
Der var tidligere et synligt skilt med legende børn ved indkørslen til Skolemarken, og det havde en positiv effekt på hastigheden. Det har det ikke længere, da det med tiden er blevet totalt ulæseligt.
Med et nyt læseligt skilt får vi et referencepunkt (hvis nogen skulle være i tvivl), og de besøgende bliver klar over, hvilke forventninger områdets beboere har til færdslen.
Generalforsamlingen gav tilslutning til forslaget, og bemyndigede bestyrelsen til at tage initiativ hertil, samt afholde de nødvendige udgifter.
5. Godkendelse af budget:
Dirigenten gav ordet til Kasserer Piet Strømsted:
Kassereren konstaterede, at budgettet er en videreførelse af udgifter som sidste år, med minimale justeringer.
Investeringer som Bestyrelsen vil foretage i det kommende år er bl.a.:
• Nyt bordbænksæt til højen
• Badevandsprøve (dette er fastsat til bestilling hvert år før badesæsonen9
Afstemning om godkendelse af budget for 2018-2019:
Budgettet blev enstemmigt vedtaget
6. Kontingent:
Forslag til uændret kontingent på kr. 700.
Kontingentniveauet blev enstemmigt vedtaget.
7. Valg af bestyrelse:
På valg var:
Formand Torben Christensen, Sejerøvej 28.
Bestyrelsesmedlem Louis Zwicky, Lyøvej 6.
Bestyrelsesmedlem Michael Hansen, Sejerøvej 17.
Bestyrelsessuppleant Lene Petersen, Sejerøvej 26.
Revisor Niklas Gerde, Sejerøvej 7.
Alle modtog genvalg.
Bestyrelsen udgøres herefter af:
Formand: Torben Christensen, Sejerøvej 28 (på valg 2020)
Kasserer: Piet Strømsted, Samsøvej 5 (på valg 2019)
Bestyrelsesmedlem: Louis Zwicky, Lyøvej 6 (på valg 2020)
Bestyrelsesmedlem: Kim Pedersen, Hesseløvej 4 (på valg 2019)
Bestyrelsesmedlem: Michael Hansen, Sejerøvej 17 (på valg 2020)
Suppleant: Lene Petersen, Sejerøvej 26 (på valg 2020)
Revisor: Niklas Gerde, Sejerøvej 7 (på valg 2020)
Revisor: Flemming Vikkelsø, Læsøvej 1. (på valg 2019)
8. Eventuelt.
Bodil foreslog at næste års Generalforsamling afholdes en uge før, så der derved vil være flere, der får mulighed for at deltage på Generalforsamlingen. Det vil bl.a. hjælpe børnefamilierne, der tager hjem grundet skolestart.
Bestyrelsen bakker op omkring forslaget, og det er allerede fastsat til at det næste år bliver en uge tidligere.
Der blev fra salen opfordret til at rygere ikke smider cigaretskodder på fællesarealet.
Formanden nævnte at foreningen har festtelte og en buskrydder til udlån. Henvendelse til formanden.
Bestyrelsen opfordrede til mere aktivitet på hjemmesiden fra medlemmerne.
Afslutning:
Dirigenten takkede for god ro og orden og hævede mødet.
Dato for næste Generalforsamling:
Lørdag den 3. august 2019 kl. 10 i Odden Forsamlingshus, Lille sal.
Referatet er godkendt af:
Torben Christensen, Formand
Michael Hansen, Referent
Torben Christensen, Dirigent
Print Friendly, PDF & Email